fark juice icon

FARK JUICE

Üzüm suyu, şarap, sirke, pekmez üretim hatları

>

MEYVE SUYU ÜRETİM HATTI (FARK JUİCE)

Fark Proses, Anahtar teslim meyve suyu hattı kurulumu konusunda hizmet vermektedir. Meyve suyu üretiminde kullanılan makinalar ve meyve suyu fabrikası kurma maliyeti hakkında merak ettiğiniz soruları bize sorabilirsiniz.

>

PROSES AKIŞ ŞEMASI

>

MEYVE SUYU HATTI PROSES İŞLEMLERİ

FARK PROSES üzüm işleme hattı fabrikaya üzümün getirilmesi ile başlar. Üzümler dökme şeklinde getirildiğinde, saklım ayıklama makinesine sürekli besleme oluşturmak amacıyla Hopper denilen makineler kullanılır. Kasa ile getirilmeleri durumunda direk veya konveyör yardımıyla salkım ayıklama makinasına beslenir. Salkım ayıklama makinasında tanelerinden ve saplarından ayrılan üzümler patlatılır ve monopompa yardımıyla presleme işlemine gönderilir. Presleme amacıyla pnömatik membran pres kullanılır. Pnömotik membran preslerde üzüm çekirdeklerine zarar vermeden, üzüm taneleri sıkılarak üzüm suyu elde edilir. Üzüm suyu eldesi sonrası proses, üretilecek ürün çeşidine göre burada ayrılır. Şayet pastörize üzüm suyu üretilecekse; üzüm suyu borulu pastörizatörlerde pastörize edilir. Pastörizasyon sonunda filtrasyonu yapılır ve şişelenir. Uzun ömürlü üzüm suyu eldesi için dolumu yapılan ambalajların, içerisindeki ürünle birlikte son pastörizasyonu yapılır.

Pekmez üretim prosesi; presleme sonrası elde edilen üzüm suyu fermantasyon başlamaması için direk pastörize edilir ve soğutulur. Pastörize işlemi sonrası durultma tanklarına alınır ve çökeltme ajanları veya geleneksel yöntemde ağartma toprağı kullanılarak içerisindeki parçacıkların çökelmesi sağlanır. Çökeltme işlemi sonrası kieselguhr ve tambur filtre ile filtrasyonu yapılır. Filtrasyon sonunda alınan depolama tanklarından konsantrasyon işlemi için evaparatöre gönderilir. Evaporatörde 70-72° brix’ konsantre edilir. Şayet tartarik asit stabilizasyonu yapılacaksa ambalajlama öncesi soğutularak tartarik asit çökeltilmesi sağlanır. Üretim işlemleri tamamlanan konsantre üzüm suyu(pekmez) şişelenir ve etiketlenir. Şarap ve sirke üretim prosesi; sirke üretimi için birincil üretim aşaması şarap üretimidir. Presleme sonrası elde edilen üzüm suyu fermantasyon tanklarına alınırak alkol fermantasyonu yapılır. Bu aşamada; mayalar, anaerobik(oksijensiz fermantasyon) yolla şekerleri etanola çevirirler. Ürün şayet şarap olarak kullanılacaksa bu aşamadan sonrasında filtrasyon ve doluma geçilir. Üretilecek şaraptan sirke üretilecekse ikincil fermantasyon aşaması olan asetik asit fermantasyonu yapılır. Bu aşamada; üretilen bu alkol, sirke bakterileri tarafından aerobik (oksijenli fermantasyon) koşullarda asetik aside okside edilir. Sirke bakterileri havanın oksijeni yardımıyla alkolü okside ederek asetik aside çevirir. Asetik asit fermantasyonu sonucu elde edilen sirke, filtre edilerek ambalajlanır.

>

MEYVE SUYU HATTI PROSES ÜRÜNLERİ

DEPOLAMA VE FERMANTASYON TANKLARI

MANUEL DOLUM VE ETİKETLEME MAKİNALARI

OTOMATİK DOLUM VE ETİKETLEME MAKİNALARI